Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot, en het gebruik van, de website van Brünott (“de Brünott website”). Het gebruik van de Brünott website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud. Brünott besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en actualiteit van deze website. Ondanks deze zorg, kan Brünott niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de informatie op deze website.

Brünott is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Brünott website.

In geen geval is Brünott aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de Brünott website beschikbaar is.

Gebruik van de links in de Brünott website kan als gevolg hebben dat u de Brünott website verlaat. De websites die via deze links aan de Brünott website gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Brünott. Brünott is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die op deze wijze aan de Brünott website gekoppeld is.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de Brünott website zijn eigendom van Brünott en/of haar licentiegevers. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan de Brünott website, of anderszins aan de eigenaars van de Brünott website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Alhoewel Brünott al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de Brünott website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt geadviseerd alle algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Brünott website ophaalt.

U gaat ermee akkoord de normale werking van de Brünott website niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Brünott website bevat, noch de toegang tot de Brünott website voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

Brünott behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Brünott website bezoekt.

Op de Brünott website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.