Tongverwonding

tongverwondingEen jong en veelbelovend sportpaard werd aangeboden in verband met een oude tongverwonding. Enkele dagen daarvoor was het paard lastig geweest bij het inladen in de trailer. Er is toen een halstertouw door de mond gehaald om meer invloed te kunnen uitoefenen op het paard.

Het paard is nog niet bereden en werd dus niet dagelijks in de mond gekeken of gevoeld. Dit was de reden dat de verwonding voor de eigenaren een paar dagen onopgemerkt bleef. Pas toen het paard stopte met eten en er een stank uit de mond kwam is er in de mond gekeken en ontdekte men dat de tong beschadigd was.

De tongpunt was nog levensvatbaar omdat het belangrijkste bloedvat van de tong nog intact bleek en het onderste gedeelte dus nog wel van bloed werd voorzien. Omdat de verwonding al wat langer dan enige uren bestond, moest het snijvlak grondig worden opgefrist om daarna gehecht te worden.

hechting

Dit alles gebeurde onder narcose. Direct na de narcose begon het paard lekker te eten en het geen last meer van zijn verwonding. Na een week is het paard uit de kliniek ontslagen en het is inmiddels volledig hersteld.